Smeštaj

Osnovni paket

Eura50godišnje
  • Strana po sekciji – Analitika – Rezervacioni sistem

Napredni paket

Eura70godišnje
  • Strana po sekciji – Analitika – Rezervacioni sistem – Relevanta Kategorija ili Booking Engine ili Dodatni sajt

Komplet paket

Eura100godišnje
  • Strana po sekciji – Analitika – Rezervacioni sistem – Relevanta Kategorija, Booking Engine – Dodatci za pretragu – Dodatni sajt

Dodatne mesečne kampanje

K30

Eura30mesečno
  • Prva 3 reda u sekciji

K20

Eura20mesečno
  • od 4 do 6 reda u sekciji

K50

Eura50mesečno
  • Prva 3 reda u 2 sekcije
Pogledajte sve opcije i mogućnosti našeg marketinga (opširnije)

Za marketing i  reklame privrednih strana i usluga kojih pružate pozovite…

telefon – 064 616 69 79