Opseg datuma 1 noć 2 noći 3-6 noći 7+ noći
16.07.2020.-01.09.2020.30€30€30€30€
02.09.2020.-27.12.2020.25€25€25€25€
Cene su po apartmanu - prenoćište