Opseg datuma 1 noć 2 noći 3-6 noći 7+ noći
01.09.2020.-30.09.2020.37€37€37€37€
01.10.2020.-07.11.2020.35€35€35€35€
08.11.2020.-12.11.2020.40€40€40€40€
13.11.2020.-20.12.2020.35€35€35€35€
21.12.2020.-29.12.2020.40€40€40€40€
30.12.2020.-03.01.2021.120€120€120€120€
04.01.2021.-11.02.2021.45€45€45€45€
Cene su po apartmanu - prenoćište