Opseg datuma 1 noć 2 noći 3-6 noći 7+ noći
01.07.2020.-31.08.2020.35€35€35€35€
01.09.2020.-30.09.2020.30€30€30€30€
01.10.2020.-07.11.2020.25€25€25€25€
08.11.2020.-20.12.2020.25€25€25€25€
21.12.2020.-29.12.2020.30€30€30€30€
30.12.2020.-03.01.2021.100€100€100€100€
04.01.2021.-31.01.2021.35€35€35€35€
Cene su po apartmanu - prenoćište