Opseg datuma 1 noć 2 noći 3-6 noći 7+ noći
01.07.2020.-31.08.2020.30€30€30€30€
01.09.2020.-30.09.2020.25€25€25€25€
01.10.2020.-31.10.2020.25€25€25€25€
Cene su po apartmanu - prenoćište