Za period boravka 1 noć 2 noći 3-6 noći 7+ noći
01.09.2021.-01.11.2021.38€38€38€38€
02.11.2021.-27.12.2021.38€38€38€38€
Cene su iskazane po apartmanu/prenoćište