Opseg datuma 1 noć 2 noći 3-6 noći 7+ noći
05.01.2021.-29.04.2021.40€40€40€40€
30.04.2021.-30.06.2021.40€40€40€40€
Cene su po apartmanu - prenoćište