Opseg datuma 1 noć 2 noći 3-6 noći 7+ noći
08.08.2020.-30.12.2020.45€45€45€45€
Cene su po apartmanu - prenoćište