Opseg datuma 1 noć 2 noći 3-6 noći 7+ noći
02.08.2020.-31.08.2020.45€45€45€45€
01.09.2020.-30.09.2020.37€37€37€37€
01.10.2020.-31.10.2020.35€35€35€35€
Cene su po apartmanu - prenoćište