Opseg datuma 1 noć 2 noći 3-6 noći 7+ noći
01.08.2020.-31.08.2020.35€35€35€35€
01.09.2020.-30.09.2020.33€33€33€33€
01.10.2020.-31.10.2020.33€33€33€33€
01.11.2020.-30.11.2020.30€30€30€30€
01.12.2020.-27.12.2020.35€35€35€35€
Cene su po apartmanu - prenoćište