Opseg datuma 1 noć 2 noći 3-6 noći 7+ noći
02.08.2020.-31.08.2020.35€35€35€35€
01.09.2020.-30.11.2020.35€35€35€35€
01.12.2020.-26.12.2020.40€40€40€40€
27.12.2020.-04.01.2021.120€120€120€120€
05.01.2021.-31.01.2021.50€50€50€50€
01.02.2021.-01.04.2021.45€45€45€45€
Cene su po apartmanu - prenoćište