Opseg datuma 1 noć 2 noći 3-6 noći 7+ noći
01.08.2020.-22.08.2020.42€42€42€42€
23.08.2020.-31.08.2020.37€37€37€37€
01.09.2020.-30.09.2020.34€34€34€34€
01.10.2020.-31.10.2020.34€34€34€34€
01.11.2020.-30.11.2020.34€34€34€34€
01.12.2020.-24.12.2020.34€34€34€34€
25.12.2020.-25.12.2020.50€50€50€50€
26.12.2020.-29.12.2020.50€50€50€50€
30.12.2020.-02.01.2021.145€145€145€145€
03.01.2021.-09.01.2021.50€50€50€50€
10.01.2021.-31.03.2021.45€45€45€45€
Cene su po apartmanu - prenoćište