Opseg datuma 1 noć 2 noći 3-6 noći 7+ noći
01.08.2020.-31.08.2020.35€35€35€35€
01.09.2020.-01.12.2020.30€30€30€30€
Cene su po apartmanu - prenoćište