Opseg datuma 1 noć 2 noći 3-6 noći 7+ noći
16.06.2020.-01.09.2020.40€40€40€40€
02.09.2020.-15.12.2020.35€35€35€35€
16.12.2020.-29.12.2020.40€40€40€40€
30.12.2020.-03.01.2021.100€100€100€100€
04.01.2021.-28.02.2021.45€45€45€45€
Cene su po apartmanu - prenoćište