Opseg datuma 1 noć 2 noći 3-6 noći 7+ noći
01.09.2020.-30.11.2020.35€35€35€35€
01.12.2020.-29.12.2020.40€40€40€40€
Cene su po apartmanu - prenoćište