Opseg datuma 1 noć 2 noći 3-6 noći 7+ noći
01.05.2020.-31.08.2020.45€45€45€45€
01.09.2020.-30.11.2020.45€45€45€45€
01.12.2020.-29.12.2020.45€45€45€45€
30.12.2020.-01.01.2021.160€160€160€160€
02.01.2021.-31.01.2021.45€45€45€45€
Cene su po apartmanu - prenoćište