Opseg datuma 1 noć 2 noći 3-6 noći 7+ noći
16.06.2020.-15.09.2020.50€50€50€50€
16.09.2020.-21.12.2020.40€40€40€40€
Cene su po apartmanu - prenoćište