Opseg datuma 1 noć 2 noći 3-6 noći 7+ noći
01.08.2020.-31.08.2020.53€35€35€32€
01.09.2020.-30.09.2020.53€35€35€32€
01.10.2020.-31.10.2020.53€35€35€32€
01.11.2020.-30.11.2020.53€35€35€32€
01.12.2020.-20.12.2020.56€35€35€32€
21.12.2020.-29.12.2020.56€35€35€32€
Cene su po apartmanu - prenoćište