Opseg datuma 1 noć 2 noći 3-6 noći 7+ noći
04.01.2021.-31.03.2021.53€35€35€35€
01.04.2021.-01.12.2021.53€35€35€35€
Cene su po apartmanu - prenoćište