Opseg datuma 1 noć 2 noći 3-6 noći 7+ noći
01.08.2020.-25.12.2020.35€35€35€35€
Cene su po apartmanu - prenoćište