Opseg datuma 1 noć 2 noći 3-6 noći 7+ noći
01.08.2020.-31.08.2020.40€40€40€40€
01.09.2020.-15.09.2020.35€35€35€35€
16.09.2020.-30.11.2020.30€30€30€30€
01.12.2020.-20.12.2020.40€40€40€40€
21.12.2020.-27.12.2020.45€45€45€45€
28.12.2020.-30.12.2020.50€50€50€50€
31.12.2020.-03.01.2021.480€480€480€480€
Cene su po apartmanu - prenoćište