Za period boravka 1 noć 2 noći 3-6 noći 7+ noći
Cene su iskazane po apartmanu (više osoba) za 1 noćenje (prenoćište), u zavisnosti od broja noćenja.