Opseg datuma 1 noć 2 noći 3-6 noći 7+ noći
01.07.2020.-31.08.2020.30€30€30€30€
01.09.2020.-30.09.2020.38€30€25€23€
01.10.2020.-30.11.2020.38€30€25€23€
01.12.2020.-09.01.2021.75€60€50€45€
10.01.2021.-28.02.2021.45€36€30€27€
Cene su po apartmanu - prenoćište