Zlatibor je postao značajan centar kongresnog turizma. Raspolaže sa nekoliko konferencijskih sala i svake godine održi se veliki broj seminara i raznih stručnih okupljanja.