Počeli smo sa radom 2004 godine i  naš poslovni cilj je prezentacija i pružanje turističkih informacija o Zlatiboru kao i usluga u domenu nekretnina. Počev od kupoprodaje, izdavanja, reklamiranja, izrade sajtova i uslužnog softvera.

Matični broj 61125680
Pib 106693207

Tržni centar BB, Zlatibor

Kontakt podaci

Telefon- 064 616 69 79

mail: [email protected],
radno vreme od 09h-16h, izuzev nedelje

Agencija za nekretnine, marketing i turizam GORG

Korišćenjem zlatibor.org stranica prihvatate uslove korišćenja koje smo ovde naveli:

Zlatibor.org pored informacija sa Zlatibora, (dešavanja, vesti, reportaža, itd.) objavljuje podatke i dobijene od strane oglašivača.

Oglašivači koji prezentiraju svoje objekte na sajtu ili nude ostale usluge, moraju biti fizička ili pravna lica koja po zakonu smeju obavljati delatnosti za koje se oglašavaju te shodno tome preuzimaju odgovornost za sve eventualne nedostatke i svesni su da i sam čin oglasavanja bez odredjene dozvole ili saglasnosti nadležnog organa nije u skladu sa zakonom.

Sajt zlatibor.org zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg komentara ili oglasa, u bilo kojem trenutku, bez ikakve obaveze za argumentovanjem tog čina i obaveštavanjem Oglašivača ukoliko smatramo da je njihov sadržaj neprikladan ili kvalitet ne odgovora zahtevanim normama kao i ako oglašivač uz oglasnu poruku ne dostavi deklaraciju o oglašavanju.

Šta je deklaracija o oglašavanju?

Deklaracija je obrazac propisan od strane Ministarstva trgovine i usluga i obavezan je dokument koji prati oglašavanje.

Prema članu 11. Zakona o oglašavanju, neophodno je da nam uz oglas dostavite i deklaraciju o oglašavanju. Ako to ne učinite, ili ako deklaracija ne sadrži propisane podatke, oglasna poruka ne može biti objavljena, sve do momenta dostavljanja ispravno popunjene deklaracije.

Ovim dokumentom garantujete za tačnost unetih podataka i sadržinu oglasne poruke.

Redakcija sajta ne preuzima bilo kakvu odgovornost za posrednu ili neposrednu štetu koja bi mogla nastati zbog korišćenja informacija sa ovog sajta ili zbog grešaka i propusta u sadržajima sajta www.zlatibor.org ali čini sve da bi što bolje i kvalitetnije prezentovala Zlatibor i turističku ponudu.

Ova Izjava o poverljivosti podataka (dalje u tekstu: Izjava) odnosi se na poverljivost podataka koji su korišcenjem internet stranice www.zlatibor.org od strane korisnika, prikupljeni i arhivirani u bazama podataka (dalje u tekstu: zlatibor.org).

Prikupljeni podaci se dele na licne i opšte infomacije. ZlatiborOrg kao pružalac usluga internet stranice www.zlatibor.org ulaže maksimalne napore radi zaštite Vaše privatnosti kad ste „online“ kao korisnik. Kako biste lakše razumeli koje informacije prikupljamo i kako koristimo te informacije od Vas se traži da pažljivo procitate ovu Izjavu.

Zadržavamo diskreciono pravo da ovu Izjavu možemo izmeniti u svako doba i da tako izmenjen tekst postaje važeci odmah po objavi istog na internet stranici www.zlatibor.org. Nastavak Vašeg korišcenja ove Internet stranice nakon izmena, podrazumeva da prihvatate sve uslove tako izmenjene Izjave. Stoga savetujemo korisnike da periodicno ponovo detaljno procitaju informacije sadržane u Izjavi, kako bi bili informisani o eventualnim promenama.

Licne informacije su informacije koje odreduju tacno pojedinog korisnika. Prilikom korišcenja internet stranica www.zlatibor.org možemo zahtevati od Vas neke licne informacije za korišcenje odredene opcije, kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, email adresa, telefonski broj, datum rodenja i sl. Pri korišcenju opcije narucivanja / rezervisanja ponude proizvoda / usluge možemo od Vas zahtevati da nam date informacije o broju Vaše kreditne kartice, datum važenja, kod za autorizaciju i druge informacije povezane sa tim. U zavisnosti od opcija koje želite da koristite na internet stranici www.zlatibor.org neke informacije su odredene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. U slucaju da obavezne informacije nisu dostupne za odredenu opciju koja ih zahteva, nece Vam biti dozvoljeno korišcenje te opcije.
Licne informacije koristimo iskljucivo i samo kako bi Vam ponudili proizvode / usluge, unapredili rad internet stranice www.zlatibor.org, osigurali proveru administrativnih zadataka, uspostavljanje kontakta sa Vama, poboljšali naše oglašivacke i promotivne rezultate i poboljšali našu ponudu proizvoda/usluga na tržištu, kao i u svrhu saradnje sa institucijama odgovornih za provodenje zakona. Zadržavamo pravo da Vaše licne informacije prikažemo samo finansijskoj instituciji (banci) . ZlatiborOrg se ograduje od eventualnog korišcenja licnih informacija od strane drugih lica u bilo koje druge svrhe od navedene, stoga ne može biti odgovorna za eventualnu štetu.

Opšte informacije su informacije koje ne odreduju tacno pojedinacnog korisnika. Ove informacije odnose se na primer, na podatke koju ste internet stranicu posetili pre ili posle posete internet stranice www.zlatibor.org, vrstu pretraživaca koji koristite i Vašu Internet Protocol (IP) adresu. Ova vrsta informacija se može uz pomoc elektronskih alata automatski prikupljati u trenutku kad posetite internet stranicu www.zlatibor.org. Opšte informacije možemo da koristimo bez ogranicenja za rešavanje problema administracije internet stranice www.zlatibor.org, kako bismo poboljšali naše oglašivacke i promotivne rezultate i poboljšali našu ponudu proizvoda/usluga na tržištu, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu skladnosti sa pozitivnim propisima i saradnju sa institucijama odgovornim za sprovodenje zakona.
„Administrativne e-mail poruke“ odnose se na korisnicku aktivnost na internet stranici www.zlatibor.org i ukljucuju poruke u vezi sa odredenim korisnickim nalozima, zahteve ili upite i poruke u vezi sa kupovinom kupona. Primanje ove vrste poruka je obavezno pa opcija primanja ne može da se iskljuci od strane korisnika.

Promotivne email poruke oglašavaju proizvode / usluge iz ponude, takve poruke šalju se korisnicima koji su odabrali opciju primanja Promotivnih email poruka. U slucaju da ne želite da primate takve poruke u bilo kom trenutku nakon registrovanja možete otkazati primanje Promotivnih email poruka slanjem email poruke sa takvim zahtevom na našu email adresu.
Vašim licnim informacijama na internet stranici www.zlatibor.org možete pristupiti pomocu lozinke i korisnickog imena. S obzirom da je lozinka kriptovana preporucujemo da nikome ne otkrivate Vašu lozinku. Vaše licne informacije se cuvaju na serveru kom mogu pristupiti samo ovlašcene osobe. Odredene osetljive informacije se kriptuju koristeci Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju, na taj nacin nastojimo da osiguramo Vaše licne informacije van domašaja neovlašcenog korišcenja.

Zbog prirode internet mreže ne možemo garantovati potpunu zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili sa internet stranice www.zlatibor.org pa stoga nismo odgovorni za bilo kakve eventualne štetne radnje trecih lica koja takve poverljive informacije neovlašceno primaju i koriste ili neovlašceno otude. Informacije koje ste objavili na javnim delovima internet stranice www.zlatibor.org mogu takode biti dostupne drugim korisnicima i trecim licima i kao takve mogu se bez Vašeg znanja pojaviti na drugim internet stranicama ili web pretraživacima, ni u tom slucaju nismo odgovorni za bilo kakvu eventualnu štetu. Ova Izjava odnosi se samo na korišcenje informacija koje prikupljamo od Vas kao korisnika internet stranice www.zlatibor.org. Druge internet stranice kojima se može pristupiti putem internet stranice www.zlatibor.org imaju svoje vlastite izjave o poverljivosti podataka. S obzirom da ZlatiborOrg nije ni na koji nacin odgovoran za nacine i uslove rada trecih lica, preporucujemo Vam da pre pocetka korišcenja tih drugih internet stranica pregledate pažljivo izjavu o poverljivosti podataka te stranice.
Ako imate bilo kakva pitanja u vezi poverljivosti podataka, ili ako želite da promenite ili ažurirate neke od podataka molimo Vas da nam pošaljete email poruku sa potrebnim informacijama na našu email adresu.

Rezervacijom smestaja na internet stranici www.zlatibor.org smatra se da je korisnik ovu Izjavu o poverljivosti podataka u celosti procitao, razumeo i prihvatio.

Načini plaćanja na sajtu zlatibor.org

Na portalu zlatibor.org plaćanje platnim karticama Visa, MasterCard i Maestro  se vrši Agenciji Gorg , kao trgovcu i pravnom licu za usluge koje nudi, kao i rezervacije smeštaja za izdavaoce sa kojima ima ugovore o turističkom posredovanju, poslovnoj saradnji ili zakupu.

Prilikom unošenja podataka o debitnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL (Secure Socket Layer) protokola i PKI sistema.

U slučaju da nemate platne kartice uplatu možete izvrsiti i po dogovoru na račune pravnih i fizičkih lica za usluge koje nude i za koje se oglašavaju gde pojedinačno za svaki oglas preuzimaju odgovornost za sve eventualnosti i nedostatke.

Zaštita podataka prilikom plaćanja karticama

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja će biti obavljenima u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju Vaše platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica. Navedena cena koja je različita od RSD, a navedena na sajtu je informativnog karaktera i zbog navedenih konverzija moguće je da dodje do odstupanja od iste.

Reklamacija za rezervacije na ZlatiborOrg internet stranici!

Dragi kupci, naša vrata su za vas uvek otvorena! Ako želite da nas pohvalite, date nam sugestiju ili izrazite nezadovoljstvo molimo vas da nam se javite. ZlatiborOrg ceni vaše mišljenje!

U slučuju rezervisanja smeštaja i uplate avansa preko Agencije Gorg poštuju se svi uslovi rezervacije koji se za svaki smeštaj nalazi na strani za rezervisanje. Sve reklamacije možete podneti direktno agenciji Gorg na elektronsku poštu: [email protected]

Izdavaoci koji se sami oglašavaju i izdaju svoj smeštaj dužni su da rade u skladu sa zakonom i preuzimaju svu odgovornost za eventualne nedostatke.

Vaše primedbe možete poslati redakciji sajta, a aventualne reklamacije na kontakte privatnih izdavaoca.