Ova Izjava o poverljivosti podataka (dalje u tekstu: Izjava) odnosi se na poverljivost podataka koji su korišcenjem internet stranice www.zlatibor.org od strane korisnika, prikupljeni i arhivirani u bazama podataka (dalje u tekstu: zlatibor.org).

Prikupljeni podaci se dele na lične i opšte infomacije. ZlatiborOrg kao pružalac usluga ulaže maksimalne napore radi zaštite Vaše privatnosti kad ste „online“ kao korisnik. Kako biste lakše razumeli koje informacije prikupljamo i kako koristimo te informacije od Vas se traži da pažljivo pročitajte ovu Izjavu.

Zadržavamo diskreciono pravo da ovu Izjavu možemo izmeniti u svako doba i da tako izmenjen tekst postaje važeci odmah po objavi istog na internet stranici www.zlatibor.org. Nastavak Vašeg korišcenja ove Internet stranice nakon izmena, podrazumeva da prihvatate sve uslove tako izmenjene Izjave. Stoga savetujemo korisnike da periodicno ponovo detaljno procitaju informacije sadržane u Izjavi, kako bi bili informisani o eventualnim promenama.

Lične informacije su informacije koje odreduju tačno pojedinog korisnika. Prilikom korišcenja internet stranica www.zlatibor.org možemo zahtevati od Vas neke licne informacije za korišcenje odredene opcije, kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, email adresa, telefonski broj, datum rodenja i sl. Pri korišcenju opcije naručivanja / rezervisanja ponude proizvoda / usluge možemo od Vas zahtevati da nam date informacije o broju Vaše kreditne kartice, datum važenja, kod za autorizaciju i druge informacije povezane sa tim. U zavisnosti od opcija koje želite da koristite na internet stranici www.zlatibor.org neke informacije su odredene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. U slucaju da obavezne informacije nisu dostupne za odredenu opciju koja ih zahteva, nece Vam biti dozvoljeno korišcenje te opcije.
Licne informacije koristimo iskljucivo i samo kako bi Vam ponudili proizvode / usluge, unapredili rad internet stranice www.zlatibor.org, osigurali proveru administrativnih zadataka, uspostavljanje kontakta sa Vama, poboljšali naše oglašivacke i promotivne rezultate i poboljšali našu ponudu proizvoda/usluga na tržištu, kao i u svrhu saradnje sa institucijama odgovornih za provodenje zakona. Zadržavamo pravo da Vaše licne informacije prikažemo samo finansijskoj instituciji (banci) . ZlatiborOrg se ograduje od eventualnog korišcenja ličnih informacija od strane drugih lica u bilo koje druge svrhe od navedene, stoga ne može biti odgovorna za eventualnu štetu.

Opšte informacije su informacije koje ne odreduju tacno pojedinacnog korisnika. Ove informacije odnose se na primer, na podatke koju ste internet stranicu posetili pre ili posle posete internet stranice www.zlatibor.org, vrstu pretraživaca koji koristite i Vašu Internet Protocol (IP) adresu. Ova vrsta informacija se može uz pomoc elektronskih alata automatski prikupljati u trenutku kad posetite internet stranicu www.zlatibor.org. Opšte informacije možemo da koristimo bez ogranicenja za rešavanje problema administracije internet stranice www.zlatibor.org, kako bismo poboljšali naše oglašivacke i promotivne rezultate i poboljšali našu ponudu proizvoda/usluga na tržištu, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu skladnosti sa pozitivnim propisima i saradnju sa institucijama odgovornim za sprovodenje zakona.
„Administrativne e-mail poruke“ odnose se na korisnicku aktivnost na internet stranici www.zlatibor.org i ukljucuju poruke u vezi sa odredenim korisnickim nalozima, zahteve ili upite i poruke u vezi sa kupovinom kupona. Primanje ove vrste poruka je obavezno pa opcija primanja ne može da se iskljuci od strane korisnika.

Promotivne email poruke oglašavaju proizvode / usluge iz ponude, takve poruke šalju se korisnicima koji su odabrali opciju primanja Promotivnih email poruka. U slucaju da ne želite da primate takve poruke u bilo kom trenutku nakon registrovanja možete otkazati primanje Promotivnih email poruka slanjem email poruke sa takvim zahtevom na našu email adresu.
Vašim licnim informacijama na internet stranici www.zlatibor.org možete pristupiti pomocu lozinke i korisnickog imena. S obzirom da je lozinka kriptovana preporucujemo da nikome ne otkrivate Vašu lozinku. Vaše licne informacije se cuvaju na serveru kom mogu pristupiti samo ovlašcene osobe. Odredene osetljive informacije se kriptuju koristeci Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju, na taj nacin nastojimo da osiguramo Vaše licne informacije van domašaja neovlašcenog korišcenja.

Zbog prirode internet mreže ne možemo garantovati potpunu zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili sa internet stranice www.zlatibor.org pa stoga nismo odgovorni za bilo kakve eventualne štetne radnje trecih lica koja takve poverljive informacije neovlašceno primaju i koriste ili neovlašceno otude. Informacije koje ste objavili na javnim delovima internet stranice www.zlatibor.org mogu takode biti dostupne drugim korisnicima i trecim licima i kao takve mogu se bez Vašeg znanja pojaviti na drugim internet stranicama ili web pretraživacima, ni u tom slucaju nismo odgovorni za bilo kakvu eventualnu štetu. Ova Izjava odnosi se samo na korišcenje informacija koje prikupljamo od Vas kao korisnika internet stranice www.zlatibor.org. Druge internet stranice kojima se može pristupiti putem internet stranice www.zlatibor.org imaju svoje vlastite izjave o poverljivosti podataka. S obzirom da ZlatiborOrg nije ni na koji nacin odgovoran za nacine i uslove rada trecih lica, preporucujemo Vam da pre pocetka korišcenja tih drugih internet stranica pregledate pažljivo izjavu o poverljivosti podataka te stranice.
Ako imate bilo kakva pitanja u vezi poverljivosti podataka, ili ako želite da promenite ili ažurirate neke od podataka molimo Vas da nam pošaljete email poruku sa potrebnim informacijama na našu email adresu.

Sve reklamacije možete podneti direktno agenciji Gorg na elektronsku poštu: [email protected]

tel- 064 616 69 79

Izdavaoci koji se sami oglašavaju i izdaju svoj smeštaj dužni su da rade u skladu sa zakonom i preuzimaju svu odgovornost za eventualne nedostatke.

Vaše primedbe možete poslati redakciji sajta, a aventualne reklamacije na kontakte privatnih izdavaoca.

Rezervacijom smeštaja i usluga na internet stranici www.zlatibor.org smatra se da je korisnik ovu Izjavu o poverljivosti podataka u celosti pročitao, razumeo i prihvatio.