Reklama na sajtu

Smeštaj (do 2 sm.jedinice – 1 lokacija)

Osnovni paket

Eura50godišnje
  • Strana na sajtu

Napredni paket

Eura70godišnje
  • Strana na sajtu + Aplikacija i program za izdavaoce

Komplet paket

Eura100godišnje
  • Strana na sajtu + Aplikacija i program za izdavaoce + Strana u kategoriji “Apartmani sa cenama i tačnim kalendarima raspoloživosti” + Smeštaj na mapi

Sve cene su u dinarskoj protivrednosti.

Strana u kategoriji “Apartmani sa cenama i tačnim kalendarima raspoloživosti” za vreme godišnje reklame dobija se obnovom naprednog paketa kao i drugom kampanjom – za ovu kategoriju obavezno je imati cene i raspoloživost, a u slučaju da to nema oglas u toj kategoriji se deaktivira, a svaka sledeća aktivacija se naplaćuje u pv. 20 eura.

Booking engine  za vreme godišnje reklame dobija se obnovom komplet paketa ili naprednog paketa (treći put)

Registracija na sajtu

U cenu godišnje reklame spada izrada i održavanje strane, kao i reklama (posete koje se ostvare). Svi kontakti su vaši – t.j izdavaoca. Ako već imate fotografije možete otvoriti sami nalog, registrovati se na sajtu i inicijalno ga podesiti sa svim informacija. Nakon čega ćemo vam poslati račun za uplatu odgovarajućeg paketa (biće vidljiv u aplikaciji) ili pošaljite nam podatke direktno na mailTakodje možemo i mi besplatno fotografisati smeštaj za potrebe reklame na sajtu.
Za slučaj da su vam potrebne fotografije naplaćuje se dodatno u p.v 20 eura.
Pored svega imate mogućnost da korisite program za vodjenje izdavanja sa velikim brojem funkcija.

Aplikacija za izdavaoce i Program

Aplikacija i program za izdavanje. Uredjivanje rezervacija, cena, fotografija, analitika, sinhronizacija kalendara, channel manager sistem, booking engine, štampanje računa, knjiga računa, itd.

Eura20godišnje

Dodatne mesečne kampanje (opciono)

K30

Eura30mesečno
  • Prvi redovi u 1 sekciji za 2 i vise smeštajne jedinice

K20

Eura20mesečno
  • Prvi redovi u 1 sekciji – 1 smeštajna jedinica

K50

Eura50mesečno
  • Prvi redovi u 2 sekcije

Izdavanje preko agencije – obezbedjivanje rezervacija

BOOKING PAKETI  – paketi koji koriste booking engine (sistem za automatsko rezervisanje)

BOOKING PAKET - Tip 1

5 eurana cenu po prenoćištu
  • ili od 10% do 15%. Posle svake rezervacije – Ugovor sa Agencijom GORG

BOOKING PAKET - Tip 2

5 eurana cenu po prenoćištu
  • ili od 10% do 15%. Posle svake rezervacije – Ugovor sa Agencijom GORG
Aplikacija GORG Booking >>

Za marketing i  reklame privrednih strana i usluga kojih pružate pozovite…

Agencija GORG – Tržni centar BB, Zlatibor.
Preko puta Autobuske stanice prema Tržnom centru
(prolaz pored prodavnica Planeta i Home Dekor)