ZLATIBOR MARKETING

Smeštaj (do 4 sm.jedinice – 1 lokacija)

Osnovni paket

Eura50godišnje
  • Strana u 1 sekciji – Analitika – Rezervacioni sistem

Napredni paket

Eura70godišnje
  • Strana u 1 sekciji – Analitika – Rezervacioni sistem – (Smeštaj na mapi + Dodatna sekcija ili Relevanta Kategorija)

Komplet paket

Eura100godišnje
  • Strana u 2 sekcije – Analitika – Rezervacioni sistem – Relevanta Kategorija – Smeštaj na mapi – Dodatni sajt

+ dodatne mesečne kampanje (opciono), cena do 3 sm. jedinice, preko 3 – 50% skuplje

K30

Eura30mesečno
  • Prvi redovi(6) u 1 sekciji + 1 Dodatno pri vrhu (kategorija ili sajt)

K20

Eura20mesečno
  • Prvi redovi(6) u 1 sekciji

K50

Eura50mesečno
  • Prvi redovi(6) u 2 sekcije +1 Dodatno pri vrhu (kategorija ili sajt)

ili

BOOKING PAKETI  – paketi koji koriste booking engine (sistem za automatsko rezervisanje)

BOOKING PAKET - Tip 1

Eura60Godišnje
  • Strana sa booking engine + 1 osnovna sekcija + Analitika

BOOKING PAKET - Tip 2

Eura80Godišnje
  • Strane sa booking engine + 2 osnovne sekcije + Analitika

BOOKING PAKET - Tip 3

Eura100Godišnje
  • Strana sa booking engine + Strana po kategoriji + 2 osnovne sekcije + Analitika

Za marketing i  reklame privrednih strana i usluga kojih pružate pozovite…

telefon – 064 616 69 79