Zlatibor marketing

Smeštaj (do 2 sm.jedinice – 1 lokacija)

Osnovni paket

Eura50godišnje
  • Strana u 1 sekciji

Napredni paket

Eura70godišnje
  • Strana u 1 sekciji + (dodatna sekcija ili relevanta kategorija)

Komplet paket

Eura100godišnje
  • Strana u 2 sekcije – relevanta kategorija – smeštaj na mapi – booking menadzer

Aplikacija

Eura20godišnje
  • Ako se stalno koristi besplatna je za korisnike paketa koji obnavljaju reklamu, a u slučaju da se ne koristi svaka sledeća aktivacija je 20 eura
Aplikacija >>

Dodatne mesečne kampanje (opciono), cena do 3 sm. jedinice, preko 3 – 50% skuplje

K30

Eura30mesečno
  • Prvi redovi(6) u 1 sekciji + 1 Dodatno pri vrhu (kategorija ili sajt)

K20

Eura20mesečno
  • Prvi redovi(6) u 1 sekciji

K50

Eura50mesečno
  • Prvi redovi(6) u 2 sekcije +1 Dodatno pri vrhu (kategorija ili sajt)

ili

BOOKING PAKETI  – paketi koji koriste booking engine (sistem za automatsko rezervisanje)

BOOKING PAKET - Tip 1

12%Posle svake rezervacije - Booking strane
  • Ugovor sa Agencijom GORG

BOOKING PAKET - Tip 2

12%Posle svake rezervacije
  • Ugovor sa Agencijom GORG
Booking strane >>
Booking >>