usluge izdavanja

ZLATIBOR - USLUGE IZDAVANJA

Usluge izdavanja i održavanja apartmana preko agencije GORG
– Za vlasnike apartmana na Zlatiboru –

Turističko posredovanje

Kod ugovora o turističkom posredovanju sa agencijom potrebno je da je vaš smeštaj kategorisan. Agencija vrši upise gostiju, vodi evidenciju, izdaje račune, fakture, vaučere, obračunava takse i nudi različite usluge kao što su marketing, izdavanje, rezervacioni sistemi, održavanje, itd. Izdavaocima sa kojima se dogovorimo oko posredovanja možemo ponuditi više modela saradnje u zavisnosti od potrebnih usluga.


1) Ugovor gde je Agencijska provizija:
– 5% za vaše goste
 12% za naše goste
Uz ugovor je obavezan i marketing kod nas na sajtu, minimalno osnovni paket (50eur/godišnje) sa rezervacionim sistemom naše agencije koji koristite i vi za vašu i mi za našu reklamu, prijavljivanje svih gostiju, kao i naše održavanje  apartmana.


2) ili ugovor gde je  Agencijska provizija: – 10% za sve goste bez obaveznog marketinga i održavanja sa obaveznim prijavljivanjem svih gostiju


3) ili ugovor gde je  Agencijska provizija:
– 10% za vaše goste
– 15% za naše goste
Bez obaveznog marketinga, održavanja i prijavljivanja svih vaših gostiju preko naše agencije (opcija pogodna zbog mogućnosti plaćanja računa kreditnim karticama koja je uračunata u proviziju za ovaj ugovor)


4) ili u slučaju da nam poverite kompletno izdavanje
Ugovor gde je ukupan procenat Agencije 30% od izdavanja (naše usluge) 
Agencija izdaje i plaća sve troškove izdavanja,  reklamiranja, vođenje bookinga, administracije i higijenskog održavanja izuzev plaćanja režijskih troškova (struje,vode, itd) i plaćanja poreza od izdavanja (10%)


Za plaćanje smeštaja kreditnim karticama potrebno je dodatnih 5% provizije na tu transakciju za ugovore pod brojem 1 i 2 u slučaju da vam je kao izdavaocu potrebna ta mogućnost.


Porez od izdavanja sopstvenih nekretnina kada se izdaju turistički je (10%) i to je po Zakonu o porezu na dohodak građana obaveza izdavaoca koju mi možemo uz vašu saglasnost a na osnovu ugovora o turističkom posredovanju obračunavati i uplaćivati umesto vas.


Obaveza gostiju je da plaćaju lokalne boravišne takse (120 din-odrasli, 60 din deca 7-15 god)


Poslovna saradnja

Kod ugovora o poslovnoj saradnji potrebno je da ste kategorisali smeštaj, a da goste ne prijavljujete preko nas već na drugi način i gde preuzimate sve druge obaveze oko izdavanja.
Praktično mi vama samo obezbedjujemo rezervacije.

a) Možete imati poseban marketing kod nas sa vašim kontaktima gde vi plaćate marketing i izdajete samostalno (Ugovor o marketingu),  a takodje možemo

b) Kroz nas marketing i naše kontakte da obezbedjujemo vama samo rezervacije. Vi tada preuzimate sve druge obaveze oko gostiju i prijavljivanja…

U tom slučaju koristimo dva modela izdavanja preko naših rezervacionih sistema.

Provizija je p.v 5 eura na vašu cenu po prenoćištu (Ugovor o poslovnoj saradnji). 

a i b može posebno ili zajedno.

Ugovor o zakupu

Moguć je ugovor o zakupu po realnim cenama za kategorisane apartmane na boljim lokacijama, prvenstveno za one koji su kupljeni preko naše Agencije.

Mi izdajemo, plaćamo mesečnu zakupninu i preuzimamo sve  obaveze plaćanja poreza i taksi, kao i obaveze plaćanja režijskih troškova struje i vode.

ili zakup možemo plaćati proporcionalno 62% 38% od postignutog zajedničkog mesečnog izdavanja gde preuzimamo sve obaveze osim obaveza plaćanja struje i vode.

Takodje možemo da posredujemo izmedju zakupca i zakupodavca uz odredjenu proviziju.

Održavanje apartmana

Usluge održavanja apartmana preko agencije

Čišćenje apartmana – 15% od cene – (bez pranja posteljine) ili jednokratno od 20 eura do 25 eura (sa pranjem posteljine) posle svake ture ili kompletna usluga  od 25%  za vaše goste ili 30% za naše goste od izdavanja preko naše agencije (u procenat nije uračunat porez od izdavanja sopstvenih nekretnina od 10% koji po zakonu vas zadužuje)

Dodatne usluge

Takodje dodatno nudimo i usluge održavanja dvorišta, objekta i ostale uslužne radnje kao što su košenje trave, sitne popravke, pronalaženje odgovarajućeg majstora za ostale popravke, plaćanje računa, poreza, kao i nadzor sa uredjajem koji pokazuje neželjeno prisustvo u apartmanu i obaveštava korisnika.

telefon za informacije – 064 616 69 79