usluge izdavanja

Usluge izdavanja i održavanja apartmana preko agencije GORG
– Za vlasnike apartmana na Zlatiboru –

Možemo vam ponuditi više različitih oblika saradnje i vrsta ugovora:

Turističko posredovanje

Kod ugovora o turističkom posredovanju sa agencijom potrebno je da je vaš smeštaj kategorisan. Agencija vrši prijave gostiju, vodi evidenciju, izdaje račune, fakture, vaučere, obračunava takse i nudi različite usluge kao što su marketing, izdavanje, rezervacioni sistemi, održavanje, itd. Izdavaocima sa kojima se dogovorimo oko posredovanja možemo ponuditi više modela saradnje u zavisnosti od potrebnih usluga.


1) Ugovor gde je Agencijska provizija za prijavu:
– 5% za vaše goste
 12% za naše goste
Uz ugovor je obavezan i marketing kod nas na sajtu, paketi (od 50 – 100 eura/godišnje po apartmanu) sa rezervacionim sistemom naše agencije koji koristite i vi za vašu i mi za našu reklamu, prijavljivanje svih gostiju, kao i naše održavanje  apartmana (20 – 25 eura posle svake ture) porez od izdavanja sopstvenih nekretnina 10% (možemo uplaćivati umesto vas)


2) ili ugovor gde je  Agencijska provizija za prijavu:
– 10% za vaše goste
– 15% za naše goste
Bez obaveznog održavanja i prijavljivanja svih vaših gostiju preko naše agencije ali uz obavezno korišćenje našeg rezervacionog sistema (opcija pogodna zbog mogućnosti plaćanja računa kreditnim karticama koja je uračunata u proviziju za ovaj ugovor) + porez od izdavanja  10%


3) ili u slučaju da nam poverite kompletno izdavanje
Ugovor gde je ukupan procenat Agencije 30% od izdavanja
Agencija izdaje i plaća sve troškove izdavanja,  reklamiranja, vođenje bookinga, administracije i higijenskog održavanja izuzev plaćanja režijskih troškova (struje,vode, itd) i plaćanja poreza od izdavanja (10%)


Za plaćanje smeštaja kreditnim karticama potrebno je dodatnih 5% provizije na tu transakciju za ugovor pod brojem 1  u slučaju da vam je kao izdavaocu potrebna ta mogućnost.


Porez od izdavanja sopstvenih nekretnina kada se izdaju turistički je (10%) i to je po Zakonu o porezu na dohodak građana obaveza izdavaoca koju mi možemo uz vašu saglasnost a na osnovu ugovora o turističkom posredovanju obračunavati i uplaćivati umesto vas.


Obaveza gostiju je da plaćaju lokalne boravišne takse (120 din-odrasli, 60 din deca 7-15 god)


Poslovna saradnja

Kod ugovora o poslovnoj saradnji potrebno je da goste ne prijavljujete preko nas već na drugi način i gde preuzimate sve druge obaveze oko izdavanja.
Praktično mi vama samo obezbedjujemo rezervacije.

a) Možete imati poseban marketing kod nas sa vašim kontaktima gde vi plaćate marketing i izdajete samostalno,  a

takodje možemo i mi

b) Kroz nas marketing i naše kontakte da obezbedjujemo vama samo rezervacije. Vaše su sve druge obaveze oko gostiju i prijavljivanja…

U tom slučaju koristimo dva modela izdavanja preko naših rezervacionih sistema.

Provizija za naše goste je p.v 5 eura na vašu cenu po prenoćištu ili 10% do 15% od cene.

a i b može posebno ili zajedno. (Ugovor o poslovnoj saradnji). 

Takodje ako vam je potrebno održavanje sa dočekivanjem i ispraćajem gostiju možete nam se obratiti.

Ugovor o zakupu

Moguć je ugovor o zakupu po realnim cenama za kategorisane apartmane na boljim lokacijama, prvenstveno za one koji se kupuju preko naše Agencije.

Mi izdajemo, plaćamo mesečnu zakupninu i preuzimamo sve  obaveze plaćanja poreza i taksi, kao i obaveze plaćanja režijskih troškova struje i vode.

ili zakup možemo plaćati proporcionalno 60-63% 40-37% od postignutog zajedničkog mesečnog izdavanja gde preuzimamo sve obaveze osim obaveza plaćanja struje i vode.

Takodje možemo da posredujemo izmedju zakupca i zakupodavca uz odredjenu proviziju.

Održavanje apartmana

Usluge održavanja apartmana preko agencije

Za izdavaoce sa kojima imamo ugovor o izdavanju cena održavanja je od 20 do 25 eura posle svake ture. U cenu je uključeno čišćenje sa pranjem posteljine, doček i ispraćaj gostiju.
Za izdavaoce sa kojima nemamo ugovor o izdavanju čišćenje apartmana je – 15 eura + pranje posteljine + 5 eura doček i ispraćaj gostiju.
Možemo ponuditi i samo čišćenje apartmana posle svih gostiju, po ceni od 40 eura/mesečno odnosno 480 eura/godišnje + pranje posteljine.

Dodatne usluge

Takodje dodatno nudimo i usluge održavanja dvorišta, objekta i ostale uslužne radnje kao što su košenje trave, sitne popravke, pronalaženje odgovarajućeg majstora za ostale popravke, plaćanje računa, poreza, kao i nadzor sa uredjajem koji pokazuje neželjeno prisustvo u apartmanu i obaveštava korisnika.

Reklamiranje

Usluge marketinga i reklame

Nudimo reklamu sa rezervacionim sistemom i aplikacijom na zlatiborskim sajtovima uz godišnje pakete od 50 – 100 eura.
Takodje uz pakete dodatno se možete reklamirati i uz mesečne kampanje.

Dodatne usluge

Izrade posebnih sajtova, panorama, snimanje dronom, video montaže, profesionalno vodjenje kampanja na pretrazivačima i društvenim mrežama kao i na sajtovima booking sistema GORG, vodjenje bookinga na stranim sajtovima za rezervisanje, itd.
Pozovite Agenciju Gorg za sve usluge.

Vise informacija na linku

Informacije – Pozovite!    064 616 69 79