usluge izdavanja

Usluge izdavanja i održavanja apartmana preko agencije GORG
– Za vlasnike apartmana na Zlatiboru –

Možemo vam ponuditi više različitih oblika saradnje i vrsta ugovora ukoliko smatramo da su nam nekretnine intresne za izdavanje.

Poslovna saradnja (bez odžavanja)

Kod osnovnog ugovora o poslovnoj saradnji Agencija reklamira i obezbedjuje rezervacije, a Vi preuzimate sve druge obaveze oko izdavanja i održavanja.

Načini:

a) Imate reklamu na našim sajtovima sa vašim kontaktima i koristite rezervacioni sistem. t.j program i aplikaciju za izdavanje. Vi plaćate marketing i izdajete samostalno, a

takodje možemo i mi

b) Kroz naš marketing i naše kontakte da obezbedjujemo vama samo rezervacije. Vaše su sve druge obaveze oko gostiju i prijavljivanja…

U tom slučaju koristimo dva modela izdavanja preko naših rezervacionih sistema i platforme za upravljanje rezervacijama (aplikacije za izdavanje) preko channel manager sistema i sinhronizacije na našim sajtovima i sajtovima sa kojima imamo saradnju i koji koriste booking engine.

Provizija za naše goste je p.v 5 eura po prenoćištu ili 10% do 15% od cene ili Ekstra dodavanje na vašu cenu.

Opcije pod a i b mogu posebno a mogu i zajedno. Znači možete samo Vi da izdajete, ili samo Mi ili Zajedno.

Ako ste poverili nama izdavanje i obezbedjivanje rezervacija mi potpuno brinemo o popunjenosti vaših kapaciteta. Dobijate vlastitu recepciju koja za vas radi 24/7 i koja komunicira sa gostima, a vi ste o svemu i svim rezervacijama informisani preko aplikacije i svog naloga. Pored toga prisutni ste na velikom broju domaćih i svetskih sajtova.

U slučaju da vam je dodatno potrebno i održavanje sa dočekivanjem i ispraćajem gostiju, izdavanje računa, prijave gostiju, vodjenje rezervacionog sistema sa bookingom, itd.  nudimo vam i dodatne usluge ili poslovnu saradnju sa kompletnim izdavanjem.

Poslovna saradnja sa kompletnim izdavanjem i  dodatne usluge

Kod ugovora o poslovnoj saradnji  ili turističkom posredovanju potrebno je da je vaš smeštaj kategorisan. Agencija vrši prijave gostiju, vodi evidenciju, izdaje račune, fakture, vaučere, obračunava takse i nudi različite usluge kao što su marketing, izdavanje, rezervacioni sistemi, održavanje, itd. Izdavaocima sa kojima se dogovorimo oko saradnje možemo ponuditi model gde je ukupan procenat Agencije 30% od izdavanja.

Agencija izdaje i plaća troškove izdavanja (reklamiranja, vođenje bookinga, administracije i higijenskog održavanja) izuzev plaćanja režijskih troškova (struje,vode, itd) i plaćanja poreza od izdavanja.

Postoji mogućnost ako želite i vi da izdajete:
Plaćate obavezni marketing (paket sa rezervacionim sistemom) godišnje na našem sajtu, dodatno se reklamirate po potrebi,vodite booking, itd. U tom slučaju provizija je 25 % od izdavanja za vaše goste, odnosno 30% od izdavanja za naše goste.


Porez od izdavanja sopstvenih nekretnina kada se izdaju turistički  po Zakonu o porezu na dohodak građana je obaveza izdavaoca.


Izdavaoci paušalno plaćaju boravišne takse lokalnim organima i one su uračunate u cenu.


Za plaćanje smeštaja kreditnim karticama, preko fakture ili vaučera potrebno je dodatnih 5% provizije na tu transakciju u slučaju da vam je kao izdavaocu potrebna ta mogućnost. Ukoliko je ugovoren fiksni procenat agencije 30% od svakog izdavanja dodatnih 5% je uračunato u proviziju.


Ugovor o zakupu

Moguć je ugovor o zakupu po realnim cenama za kategorisane apartmane na boljim lokacijama, prvenstveno za one koji se kupuju preko naše Agencije.

Mi izdajemo, plaćamo mesečnu zakupninu i preuzimamo sve  obaveze oko izdavanja, kao i obaveze plaćanja režijskih troškova struje,vode,itd.

Takodje možemo da posredujemo izmedju zakupca i zakupodavca, odnosno da vam pronadjemo potencijalnog zakupca uz odredjenu proviziju.

Reklamiranje

Usluge marketinga i reklame

Nudimo reklamu sa rezervacionim sistemom i aplikacijom na zlatiborskim sajtovima uz godišnje pakete od 50 – 100 eura.
Takodje uz pakete dodatno se možete reklamirati i uz mesečne kampanje.

Dodatne usluge

Izrade posebnih sajtova, panorama, snimanje dronom, video montaže, profesionalno vodjenje kampanja na pretrazivačima i društvenim mrežama kao i na sajtovima booking sistema GORG, vodjenje bookinga na stranim sajtovima za rezervisanje, itd.
Pozovite Agenciju Gorg za sve usluge.

Vise informacija na linku

Održavanje

Ako imate neki oblik saradnje sa nama i potrebne su Vam samo usluge održavanje apartmana možemo vas spojiti sa agencijama za čišćenje sa kojima saradjujemo.

Informacije – 064 616 69 79

Agencija GORG – Tržni centar BB, Zlatibor.
Preko puta Autobuske stanice prema Tržnom centru
(prolaz pored prodavnica Planeta i Home Dekor)