Zlatibor apartmani
 

Za kategorizaciju apartmana, sobe, kuće ili seoskog turističkog domaćinstva u domaćoj radinosti na Zlatiboru, fizičko lice ili pravno lice koje prvi put kategoriše smeštajni objekat potrebno je otići u opštinsku upravu Čajetina, sektor za kategorizaciju gde je potrebno da se evidentira sa ličnim dokumentom u jedinicu lokalne samouprave (odsek za kategorizaciju – opština Čajetina) i gde će dobiti korisničko ime i lozinku za prijavu na sistem e-Turista.  Podnošenje zahteva za kategorizaciju se vrši isklučivo preko portala e-Turista.

Dokumentacija koja je potrebna za podnošenje zahteva se skenira i ubacuje kao prilog preko portala e-Turista. :

– lekarsko uverenje da vlasnik smeštaja ne boluje od zaraznih i psihosomatskih bolesti

– kupoprodajni ugovor overen kod notara ili vlasnički list koji dokazuje vlasništvo nad nekretninom

– očitana lična karta/kopija lične karte ukoliko nema čip

– dokaz o uplati takse u iznosu od 900 dinara (u opštini Čajetina se dobiju podaci za uplatu)

Za sve dodatne informacije pozvati 031 3 831 151 – odsek za kategorizaciju