Reklamacija za rezervacije na ZlatiborOrg internet stranici!

Dragi kupci, naša vrata su za vas uvek otvorena! Ako želite da nas pohvalite, date nam sugestiju ili izrazite nezadovoljstvo molimo vas da nam se javite. ZlatiborOrg ceni vaše mišljenje!

U slučuju rezervisanja smeštaja i uplate avansa preko Agencije Gorg poštuju se svi uslovi rezervacije koji se za svaki smeštaj nalazi na strani za rezervisanje. Sve reklamacije možete podneti direktno agenciji Gorg na elektronsku poštu: [email protected]

Izdavaoci koji se sami oglašavaju i izdaju svoj smeštaj dužni su da rade u skladu sa zakonom i preuzimaju svu odgovornost za eventualne nedostatke.

Vaše primedbe možete poslati redakciji sajta, a aventualne reklamacije na kontakte privatnih izdavaoca.