Stopića pećina se nalazi u blizini mesta Rožanstva. Lepotom svojih oblika prestavlja intresantan turistički objekat, i ubraja se u najlepše pećine u Srbiji. Duga je 2000 metara sa visinom od 50 metara. Pećinski ukrasi su u njoj prelepi a posebno bigrene „kade“ udubljenja oivicena kamenim zidovima u kojima se nakuplja voda, a kada nadodje, pretiče se iz njih u vidu jedinstvenih kaskada.

*Polazak u 10h sa Zlatibora;

*Putovanje prema selu Rožanstvo, gde ćemo posetiti jednu od najznamenitijih pećina u Srbiji, Stopića pećinu – interesantna je po bigrenim kadama i pećinskom vodopadu;

*Nastvak puta prema selu Sirogojno, obilazak sela i poseta “Starom selu” – jedinstvenom muzeju na otvorenom;

*Grupna poseta Muzeju pletilja i prodajne izložbe džempera čuvenih pletilja,  slobodno vreme oko 1h;

*Putovanje nastavljamo prema selu Gostilje, gde  posećujemo  Gostiljske vodopade;

*Povratak preko Ljubiša i Vodica na Zlatibor;

*Dolazak na Zlatibor oko 16h;

Upit za izlet

Cena po osobi 1300 RSD / deca do 10 god 700 R

U cenu je uračunato:

-Prevoz  komfornim autobusom/minibusom na navedenoj relaciji;

-Usluge licenciranog turističkog vodiča;

-Troškovi organizacije putovanja;

U cenu nije uračunato:

-Individualni troškovi izletnika;

-Ulaznica na vodopad (150,00);

-Ulaznica u Muzej “Staro selo” (150,00;  deca do 7 god. ne plaćaju);

-Ulaznica u Stopića pećinu (250,00; deca do 7 god. ne plaćaju, od 7–15 god. 150 dinara);

-Ulaznica u Muzej pletilja (50,00);
Napomena: Neophodno je poneti važeći pasoš ili ličnu kartu , a za maloletnu decu i saglasnost roditelja u slučaju da ne putuje sa roditeljima ili da je u pratnji jednog roditelja (važi za izlete van Srbije).Minimalan broj putnika za realizaciju izleta je 12 za minibus, 35 putnika za autobus, u slučaju manjeg broja otkaz 1 dan pre polaska. Deca do 10 godina plaćaju 50%.Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Odaberite izlet sa Zlatibora

Želite da rezervišete individualne izlete, za porodicu ili manji broj osoba


Pozovite!  060 60 22 100 Cena po dogovoru